Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
18. marts 1934

Indenfor Murene er blevet aktuelt

18de Marts 34.

Kære Nathansen!

I Anledning af Genopførelsen af "Indenfor Murene" i Morgen sender jeg Dem Hilsen og Lykønskning. Jeg kan ikke tro andet, end at Stykket særlig for Tiden, på Grund af Forholdene i Tyskland, vil blive modtaget med fuld Forståelse og vække stærk Genklang. Det er efter 22 Års Forløb blevet aktuelt. – Jeg har tænkt mig, at De har været optaget af Instruktion og Prøver i denne Tid. De kan vist ikke have overladt Indstuderingen helt og holdent til andre. I den Uge, vi nu er gået ind i, har Frk. Larsen travlt med Vask og Rengøring, og jeg selv med at skrive et nyt Kapitel til min Erindringsbog. Men kommer jo Påskeugen med de mange Søndage. Kunde ikke De – og måske Deres Hustru – have Lyst til at spise Deres Skærtorsdagssuppe (den med de mange 2 Slags Kål) herude hos mig? Det er jo snart længe siden vi har talt sammen, og jeg går svanger med en Tordentale til Dem, fordi De forledte mig til at spilde Tid og ødelægge mine Øjne på den store Bog om Napoleon1, der efter min ringe Mening er et temmelig ligegyldigt Værk, der kun gentager, hvad der er sagt hundrede Gange før. Som Bod pålægges det Dem at medbringe et nyt Bind af Proust, når vi næste Gang ses i Holmegården, det vil – forhåbenlig – altså sige Torsdag den 29de eller en anden Dag i Påsken. Proust er ganske vist også en langtrukken Herre; men hvad han serverer, er aldrig opvarmet Mad.

På Gensyn!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog om Napoleon: sandsynligvis Jacques Bainville: Napoleon, en biografi på 533 sider, oversat fra fransk af G. Tryde og udgivet 1933. tilbage