Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 4. oktober 1932

om Mendel Philipsen & Søn


4de Oktb. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Nathansen!

Når jeg, som ellers er en så sneglelangsom Læser, allerede har læst Deres store Bog1 til Ende, må det være Dem et Vidnesbyrd om, hvor usædvanligt den har underholdt og optaget mig. Det er et Familjebillede, hensat på Lærredet med en vidunderlig Livfuldhed. Det deler sig for mig i Grupper, hver med sin særskilte Interesse. I Forgrunden: det ældre jødiske Hjem, sådan som vi kender det fra Deres tidligere Bøger og hurtig bliver fortrolig med. Kulminationen her er det beundringsværdige Optrin i Malerens Atelier, en Scene af sjelden Dybde og Skønhed. I Baggrunden vrimler så de mange forskellige Typer af jødisk Nutids-Ungdom, også alle spillevende og fængslende. En 2 Skikkelse som Birgitte, tegnet som hun er med få, sikre Linjer, finder jeg især henrivende grebet i Flugten. At dog også den gnavne Kritik nu og da er vågnet under Læsningen, siger sig selv. Men den skal ikke få Mæle her i denne hastige Hilsen fra en gammel Ven, der har følt Trang til uden Opsættelse at sende Dem sin Lykønskning og Tak.

Deres hengivne
H. P.

Jeg havde til Morgen Brev fra Galschiøt, der foreslog, at De og jeg skulde følges op til ham en Dag i den kommende Uge. Forslaget er godt, men Udførelsen må desværre opsættes, da jeg i denne Tid er stærkt generet af mine Galdesten og må forholde mig rolig i min Stue eller (måske) i min Seng.

 
[1] Bog: Mendel Philipsen & Søn, der udkom i 1932. tilbage