Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. september 1932

Vore husvilde Åndsfostre


19 Septb. 32.
Holmegårdsvej 2.
Ch.

Kære Nathansen!

Tak for Tilsendelsen! Både Digtet og Talen1 gør Dem megen Ære, og jeg kunde ønske, at De på et passende Sted skulde vilde√ offenliggøre begge Dele, så flere kunde få Glæde af dem. Men et sådant Sted findes vel knap. Vi er begge lige husvilde her i Byen, når det gælder vore Åndsfostre.

Siden vi sidst såes, har jeg været i Helsingør og fundet vor gamle Ven i bedste Velgående. Kun synes jeg jo nok, at hans Hørelse var taget meget af i det År, jeg ikke har talt med ham. Det er nu ret vanskeligt at føre en rigtig Samtale med ham. Men iøvrigt havde han det altså godt og var uforandret lykkelig ved sine Stuer, sin Have og sin "Amalie" – hvortil Frk. P. nu er avanceret. Af nyt derfra blot dette, at selv han 2 nu fandt "Politiken" uforskammet slet redigeret, og ærgrede sig over at være kommen i Vane med at spilde sine Formiddagstimer på at læse Bladet. Jeg søgte at trøste ham med, at ingen af de andre Morgenblade var bedre, snarest endnu dårligere.

Vi ses vel snart?

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Digtet og Talen: ikke identificeret. tilbage