Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. september 1931

"Stærekassen" vækker Alarm


5 Septb 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Nathansen!

Så er vi da igen rykket hinanden så nær, at vi så at sige kan række hinanden Hånden. Sidste Gang, jeg skrev til Dem, var under Deres Triberg-Adresse omtrent samtidig med, at jeg skrev til Fru Reumert, – men Gud véd, om nogen af Dem har fået de Breve. For jeg forstod bagefter, at De allerede havde forladt Pensionatet og var gået på Vandring. Jeg har været glad ved at kunne følge Dem fra Raststed til Raststed gennem Deres mange smukke Postkort (Tak for dem!) – men jeg troede jo, at De følte Dem så vel tilpas deroppe i Triberg-Højderne, at De vilde blive der hele Sommeren og rigtig 2 fylde Lungerne med Alpeluft og mætte Sindet med Stilhed.

Selv har jeg også været på Udflugt, om man med min krybende Tilværelse kan kalde en lille Rundrejse sådan. Mens min Frk. Larsen havde Sommerferie, opholdt jeg mig først en Ugestid i et Rekonvalescenthjem i Gribskov, tog derfra til Fredensborg (Vilh. Andersen) og videre til Helsingør (Galschiøt), altsammen pr. Bil. Nu sidder jeg altså igen i min Stue, og De kan vistnok se på min Skrift, at jeg påny√ skriver i en halvt liggende Stilling, da den megen Omflakken trods al Forsigtighed har givet mig hovne Fødder, så jeg igen √ tilbringe min Dag i Hvilestilling. Jeg glæder mig nu til at byde Dem velkommen tilbage om et Par Uger og høre nærmere om Deres Indtryk ude fra Verden. De vil jo sikkert have meget at fortælle. Her er det naturligvis som 3 sædvanlig Teateraffærer, der fylder Sindene. Det er√ den nye kgl. Scene1 ("Stærekassen"), som især vækker Alarm. Man råber allerede på et Systemskifte og forlanger Adam Poulsen2 kaldt tilbage. Foreløbig spiller Teatret for tomme Stolerækker, bl. a. fordi Pladserne Sæderne√ er så smalle, at der ikke er Plads til en velformet Bagdel. Jeg talte netop nu i Telefonen med Else, der havde været der i Aftes sammen med sin Mand. Hun fandt, at såvel Teatret som Opførelsen (af et ganske ligegyldigt fransk Stykke) var skandaløs. Meget tyder da på, at der igen vil blive appeleret til Dem, når De kommer hjem med friske Erfaringer og udhvilede Kræfter; men så vil De forhåbenlig ligesom sidst sige: "Nej Tak". Det var galt nok før med det Teater; nu er Forholdene så forkludrede, at dets Dage som statsunderstøttet Scene vistnok nu er talte med denne Sæson.

Som De ser, er endogså jeg, der aldrig 4 går i Teatret, inficeret af Teatersla Publikumsladderen. For Resten ser De vel nok nu danske Blade i Berlin, så De er vel allerede godt underrettet om, hvad der venter Dem ved Hjemkomsten af den Art.

Fra Galschiøt kan jeg altså hilse. Han har det godt efter sin langvarige, men vel overståede Sygdom. Da jeg sagde til ham, at han såmænd nok blev hundrede År, smilte han, som om han ved sig selv tænkte: "Måske".

Nu hjertelig Hilsen til Dem og Fruen, og god Hjemkomst!

Deres hengivne Ven
H. Pontoppidan

 
[1] Scene: Ny Scene, kaldet Stærekassen blev indviet 28.8.1931. tilbage
[2] Adam Poulsen: (1879-1969) blev hentet til det kgl. Teater som direktør 1.7.1930 for at gennemfører nedskæringer efter den ny teaterlov. En række skuespillere – blandt dem Poul Reumert og Bodil Ipsen – demonstrerede ved at forlade teatret. Poulsen måtte tidligt i 1931 fratræde p. gr. af sygdom. tilbage