Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Berlin. 3. september 1931

Berlin og en Brevbunke

[Postkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Charlottenlund / Holmegaardsvej 2 / Dänemark
[poststemplet] Berlin-Charlottenburg 3.9.31

Absender: Henri Nathansen
Wohnort: Hotel Stephanie, Kurfürstendamm 45, Berlin W.15.

d. 3.9.31

Kære Herre og Ven!

Endelig er jeg da havnet her i Berlin. Da jeg forlod Byen, var Træerne jomfruelig lysegrønne – nu rasler Bladene som Papir ned over Kurfürstendamm. Jeg bliver her en 3 Ugers 2 Tid – saa gaar Rejsen hjemad. Jeg blev helst her – hvor man gaar og staar er der noget at se og lære. Men jeg har brugt altfor mange Penge – og De faa Venner jeg endnu har tilbage i Danmark længes jeg ogsaa efter at se igen.

Idag faar De kun disse Par Ord. Jeg har faaet de Breve sendt, som laa i Lejligheden i Fr. 6 Allé – og der er mange af dem, som har ligget der længe, og som jeg nu maa besvare. Naar dét saa er overstaaet, faar De et ordentligt Brev.

Send mig blot to Ord om, hvordan De har det. Jeg glæder mig til at gense Dem.

Deres hengivne H. N.