Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 7. august 1929

Sengeleje sætter En fælt tilbage


7.8.29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Nathansen!

Min gamle Suppekogerske er bleven syg og er√ kørt på Hospitalet. Jeg tilbringer også selv den meste Tid i Sengen p. t. på Grund af et Anfald af min gamle Leverdårlighed. Jeg har en Del Feber, Hovedpine, Kvalme; men bliver godt plejet af mine to Døtre og deres to voksne 2 Døtre, – har for såvidt ingen Grund til Klage. Men der har De altså Forklaringen på, at jeg endnu kun gennem Fru Reumert har takket Dem for Deres morsomme Fødselsdagstelegram. Et sådant Sengeleje sætter En fælt tilbage med Hensyn til mange Ting, også med Ens Korrespondance. Galschiøt skylder jeg Svar på to Breve; det sidste var tilmed ledsaget af en Fortsættelse af hans "Erindringer" (trykt i "Nordisk Tidsskrift"). Ser De ham, så vil De nok hilse herfra.

Deres hengivne Skyldner
H. Pontoppidan.