Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 9. august 1929

et Par Timers Passiar?

Espergærde 9.8.29

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Det var dog trist, at De nu igen skal plages med Sengeliggeri. Jeg havde glædet mig til at bede Dem se herud for at være sammen med Hjortø1, som er her i Besøg i disse Dage. Saa maa vi vente til en Gang i Efteraaret, naar vi atter er i Byen.

2 Hvad mener De om, at jeg en Dag i den kommende Uge kigger ned til Dem til et Par Timers Passiar? Jeg ringer en Dag mod Slutningen af Ugen, saa er De forhaabentlig all right. Vi gaar saa en Tur i Dyrehaven, hvorefter De drager til Deres Suppegryder, jeg til mine.

Altsaa – jeg ringer. God Bedring og paa Gensyn

Deres hengivne
H.N.

 
[1] Hjortø: forfatteren Knud Hjortø (1869-1931). tilbage