Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Svendborg. 19. november 1917

vi Jøder er Vorherres udvalgte Folk

[Korrespondancekort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Fr. VI Alle 12. / København F.
[poststemplet:] Svendborg 20.11.17

Svendborg
19.11.17.

Kære Nathansen!

Ja, hvad må man ikke opleve!1 Nu er jeg næsten lige så velstående som Forfatteren af "Indenfor Murene". Der vist være noget om, at vi Jøder er Vorherres udvalgte Folk. – Dersom jeg ikke pludselig var bleven hvirvlet ind i en mægtig Korrespondance, skulde De have fået et rigtigt Brev. Nu må det vente. Jeg havde forresten håbet, at De vilde se herned, da De nylig var i Odense. Men De kom ikke. Igår nåede Cornelius2 hertil på det årlige Jubilæums-Triumftog, men jeg hverken så eller hørte ham.

Mange Tak til Dem og Fruen for Lykønskningen, og modtag begge venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] opleve: tildelingen af Nobelprisen. tilbage
[2] Cornelius: operasangeren Peter Cornelius (1865-1934) der var HPs genbo i Snekkersten. tilbage