Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Snekkersten. 18. december 1915

om Enslevs Død

Snekkersten
18.12.15

Kære Henri Nathansen!

Tak for det Vennesind, hvormed De har læst min Bog, og Tak fordi De ikke skyede den Umage at fortælle mig lidt om Deres Indtryk af den. Det er mig en Opmuntring at vide, at i det mindste een af dem, hvis Dom har Vægt for mig, har fået noget ud af Bogen. Hvad jeg ellers har hørt om den – en Anmeldelse, som Borchsenius har sendt mig, og et temmelig forvirret Orienteringsforsøg 2 af Vilh. Andersen – giver mig ingen store Forestillinger om det Indtryk, den vil gøre på Læseverdenen. Men det var jeg forberedt på.

Jeg gennemlever påny en trist Tid. Min Kones Tilstand er igen forværret indtil det betænkelige. Jeg sidder netop og venter på Doktoren. Og jeg havde dog glædet mig så meget til Julen og ventet mig så meget af den, fordi vi skulde have Børnene hjem. Nu veed jeg ikke, hvad det bliver til.

Lev vel, og god Jul!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan