Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 22. december 1915

tænker paa at bosætte sig i Tyskland

Fr. VI Allé 12. 22.12.15

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev. Det gjorde mig ondt at høre at det var daarligt med Deres Kone. Gid det dog engang maatte lysne! Jeg troede i Sommer, at der var Tegn paa Bedring. Desværre ser det jo ikke ud til at være Tilfældet.

Som De maaske véd, skrev jeg til G. B. om Søjberg. Svaret var ikke meget imødekommende, hvad jeg godt forstaar. Han skrev, at det netop var et Legat, der ikke skulde søges om 2 og at allerede flere havde været paa Trapperne. Jeg vil indsætte min værste Fjende til at bestyre et Forfatterlegat efter min Død. Saa véd jeg da, at han ikke har mange rolige Timer.

Vi har det godt, men tager ikke paa Landet i Julen, da min Kone har en haardnakket Bronkitis, som hun maa se at holde i Skak. Jeg har tænkt paa at rejse til Frankfurt, hvor mit nye Stykke snart skal spilles. Det er spillet bl. a. i Bremen og har gjort stor Lykke. Hvad mener De om at bosætte sig i Tysklnad – vi tænker saa smaat derpaa. Danmark er et Fængsel.

Glædelig Jul – gid det var saa vel! Deres

H. N.