Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Snekkersten. 31. december 1913

Hilsen til Nytåret

[Kort med motiv: Thorv. Niss: "Sommerdag ved Aaen".]

Snekkersten 31/12 13

Kære Ven!

De skulde have haft et langt Brev fra mig til Tak for Deres sidste. Men i denne Juletid må man renoncere på al fornuftig Korrespondance og gribe 2 til Galanteri-Kortenes Nødhjælp. Dette skal da√ bringe Dem og Deres Frue vor Hilsen til Nytåret med vore bedste Ønsker for Dem begge tilligemed en Bøn om, at De ikke vil mistro denne traditionelle Frase, som om den ikke var alvorlig ment, fordi den er en Frase. – Jeg håber, vi ses snart igen.

Deres hengivne
H. P.

Jeg havde igår et kort Besøg. Georg B. var her et Par Formiddagstimer sammen med Fru Schütte.