Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Freiburg. 20. september 1912

hjem og have Rede på Venner og Uvenner

[Postkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Allegade 15 A / Kopenhagen / Dänemark
[omadresseret til:] Schauspielhaus / Düsseldorf / Deutschland
[poststemplet:] Freiburg 20.9.12; Kjøbenhavn 21.9.12.

Göthestrasse 45a. Freiburg i. B.

Kære Ven!

Deres pragtfulde Stikbrev har fulgt mit Spor som en udlært Politihund fra Zasiusstrasse, gennem Schwarzwald og tilbage her til Freiburg. Jeg melder mig nu til Protokollen for mistænkte Personer og skal med det første møde med en længere Rapport. 2 Idag blot dette: jeg har mange Gange i Tankerne skrevet Dem 12 slige Breve til, blandt andre Lejligheder dengang jeg hørte, at der nær var overgået Dem en stor Ulykke og os Alle en stor Sorg. Men Begivenheden var allerede bleven gammel, da jeg fik Underretning om den i et Brev fra Galschiøt, og så nøjedes jeg med – sammen med min Kone – at drikke den Genoplivedes Skål! Hils hende meget fra os begge to! – Nu kommer jeg rimeligvis meget snart hjem, men derom skal De høre nærmere. Jeg skriver blot disse Linjer for straks at svare på Deres Kort. – Hvordan lever De? Og hvordan G. B.? Er det rigtigt, hvad min Kone mener at vide fra en tysk Avis, at han har ligget syg i Sommer? Jeg må hjem bl. a. for at have lidt Rede på, hvordan Venner og Uvenner har det.

Deres hengivne
H. P.

[nedad i venstre margin:] Hvem er bleven Teaterdirektør? Skal De ikke være det? 1000 Spørgsmål