Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Rigshospitalet. 1. juni 1911

en smittefri Blyantshilsen

Rigshospitalet
1/6 1911

Kære Nathansen!

At De virkelig har kunnet rejse fra Byen og forsvinde i den duftende Kløver uden at kigge til mig i min Elendighed! Jeg vilde forleden telefonere til Dem, rokkede ved min Stav den lange Vej hen til en Avtomat-Telefon, der findes her (kan De se mig, illustrerende Udtrykket om en Lus på 2 en Tjærespån); men jeg fandt ikke Deres Navn i Telefonbogen og huskede ikke Deres Nummer. Jeg vilde bl. a. have sagt Dem Tak for Deres Brev men navnlig opfordret Dem til at overvinde Deres Afsky for Hospital og Ligstue og forsikre Dem om, at jeg ikke smitter. Men nu er det altså forsilde. Nu ligger De vel allerede på Ryggen i Kløvermarken og smiler op til Lærkerne. Og dèr skal De få Lov til at ligge uforstyrret. Kun denne Blyantshilsen, der 3 – undskyld! – minder om Sygestue og derfor måske fremkalder en let Kvalme, hvad jeg desværre√ ikke har tænkt på. Tilgiv altså. Jeg trækker mig i Hast tilbage; tilvifter på Afstand også Deres Frue en smittefri Hilsen.

Deres hengivne
H.P.