Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Ahlmanns Allé 4, Hellerup. 22. juni 1910

til Rørvig i Pensionat


22/6 1910.
Ahlmanns Allé 4.
Hellerup.

Kære Nathansen!

Jeg har spejdet efter et Øjebliks lyst Humør, så jeg kunde besvare Deres Billet i en Tone, der ikke skurrede for stærkt mod den glade Feriestemning, hvori De med god Ret for Tiden vegeterer. Men det er gået mig som vor nye Nationalhelt Nervø1 (Se "Den stærke Skrædder" af undertegnede) – dette Øjeblik af lykkeligt Vindstille er udeblevet for mig, eller det har indfundet sig på et ubelejligt Tidspunkt, nemlig når jeg lå og sov og drømte store Drømme; derfor er der gået henved to Uger, uden at De har fået så meget som Tak for Deres Hilsen.

Jeg sidder endnu her i Hangaren med knækket Vinge og et Højderor, der er i Uorden. Så langt som til Rørvig når jeg 2 vel nok; men min Hu står til Verdenshavet og det store Himmelrum og alt det, der ligger på den anden Side. Ak, hvem der enten var levende eller død! Helst det første, men hellere det sidste end at være tvungen til at lade en så dejlig Juni som denne passere En unydt forbi!

Men altså: til Rørvig kommer jeg vel nok. Dèr vilde jo også være prægtigt nok, dersom jeg bare kunde feje alle de andre Badegæster ud i Stranden. Men Udsigten til at blive familiært forbunden med en Snes mig ubekendte Personer i nogle Uger, får ikke mit Hjerte til at hoppe af Glæde. Vi skal jo nemlig bo i Pensionat.

Derimod glæder jeg mig til at træffe Bergstrøms, som har lejet et lille Hus nede i Byen. Også Erik Henrichsen kommer vist derop og skal da bo på Strandhotellet. De har måske set i "Politiken"2 , at Bergstrøm og jeg 3 skal "arbejde sammen" deroppe. Hvor det store Sludreskatol har sin Viden fra, veed jeg ikke. Hvad der har været Tale om, er at dramatisere en af mine Noveller3, hvad B. har ytret Lyst til. Men jeg tror ikke ret derpå.

Galschiøt er kommen hjem fra Italien – lidt skuffet, som det synes. Hjemkomstens Glæde blev ham tilmed forbitret af et "Hekseskud", der ramte ham så at sige på Hjemmets Tærskel. Han har vist været ret dårlig, men er nu bedre.

Hvilke fælles Bekendte kan jeg ellers fortælle om? Om G. B. veed jeg intet udover det, at han har fået en ny, høj Orden, i hvilken Anledning "den nationale Livsglæde"4 igen har ladet høre fra sig. Han er sagtens endnu i Italien. Nansen traf jeg forleden ved et√ Middagsselskab på Skovgård (Hegels); han var i sit Es, i sit Trumf-Es, og han har vel også i første Omgang vundet Spillet i sin underjordiske Kamp mod det kongelige Teater. Hvem skal 4 nu spille Hovedrollen i "Kærlighedens Øjne"? I det hele: hvem skal nu være Primadonna på Kongens Nytorv? Fru Blad5 – nej, hun er uforbederligt ødelagt. Jeg så' hende på Friluftsscenen i "Hagbarth og Signe". Det var en nørrebrosk Parodi.

Om os selv er der intet at fortælle. Steffen6 er nu på Benene, men han er naturligvis meget medtaget. Min Kone er heller ikke flink. Hun har nu virkelig også haft det drøjt i Vinter. Først en lang Sygepleje, så en besværlig Flytning, og derpå igen en Tid med Bekymringer og Vågekonetjeneste; – det kan nok tage på Humøret og Kræfterne.

Også hun sender Dem og Deres Frue de venligste Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Nervø: Alfred Nervø, der 3.6.1910 som den første fløj hen over Københavns tage i en flyvemaskine. tilbage
[2] i "Politiken" 16.6.:

Forfatteren Hjalmar Bergstrøm og Frue har taget Sommerophold i Rørvig, hvor Hr. Bergstrøm skal samarbejde med Henrik Pontoppidan.

tilbage
[3] Lille Rødhætte, dramatiseret til Thora van Deken af Hjalmar Bergstrøm under svag medvirken af HP (se Smaa Romaner 1893-1900, 2005, s. 627), premiere på Dagmarteatret 26.3.1914. tilbage
[4] nationale Livsglæde: GB har 20.6. skrevet til HP, men i dette brev står intet om nogen orden. "Livsglæde" er måske en henvisning til en bladkilde, Politiken måske ? tilbage
[5] Fru Blad: Augusta Blad (1871-1953), skuespillerinde. I 1910 vendte hun fra Dagmarteatret tilbage til Det kgl. Teater. tilbage
[6] Steffen: sønnen Steffen Broby Pontoppidan, f. 14.3.1896. tilbage