Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Tyringe Sanatorium, Sverige. 6. september 1915

Motiverne for Tegner


6.9.15.
Tyringe Sanatorium
Tyringe
Sverrig.

Kære Nansen!

Motiverne for Tegner sender jeg hermed og håber, at de kan bruges.

Kap. I.
"Ude på den brede Hovedlandevej rullede Distriktslæge Gårdbo ad Hjemmet til i sit lille træskoformede Køretøj (Automobil). Som en Troldlygte kastede det en umådelig Lyskegle foran sig og viste en Række glidende Billeder af Landevejen med dens afbladede Popler, dens Skærvebunker og Vejpytter. Tågen var dreven bort. I rasende Fart foer mørke Skyer henunder Stjernehimlen Stjernerne som 2 Røg fra en Verdensbrand et Sted langt borte."

Kap. II.
"Jytte Abildgård havde i den sidste Tid forlagt sin Formiddags-Spaseretur til Stierne "omkring Søerne", hvor hun var mindre udsat for at møde Bekendte. Hun ønskede foreløbig ikke, at for mange såe hende sammen med Karsten From. Trods hendes mange tidligere Venskabsforhold til Mænd var det første Gang, hun havde indladt sig på egenlige Stævnemøder. Hun var derfor ikke så lidt nervøs, og dette mørke, regnfulde Novembervejr, der gjorde Spaserestierne mennesketomme, kom hende godt tilpas. Under Paraply og i Gummifrakke følte hun sig også tryggere."

3 Kap. III
"Regnen blev ved, og Mørket voksede. En Dag i Begyndelsen af December faldt den første Sne over København. Den hvirvlede ned fra en mørk Himmel og smeltede straks i Gadernes tjæresorte Søle. Kun på Paraplyerne og ovenpå Omnibusserne blev Sneen liggende..."

Kap. IV:
Skt. Annæ Plads. Aftenbillede.

Omslags-Billedet:
Hjørnet af Bredgade og Fredericiagade (Rigsdagsbygningen1)


Tak for Deres venlige Linjer med Løftet om Tålmodighed. Jeg har nu ladet mig indlægge på et "Sanatorium" 4 for at komme til Hægterne. Kan dette ske til 1ste, vil jeg have mit Manuskript færdigt til 1ste Novb.

Modtag venlige Hilsner fra Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Rigsdagsbygningen: nuværende Østre Landsret. tilbage