Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
8. september 1915

vil nødig plage Dem

8/9 15

Kære Henrik Pontoppidan!

Hvordan mon De har haft det i Sommer? Og hvordan mon det gaar med Deres Hustru?

Jeg vil nødig plage Dem. Men De kan begribe, at Forlaget gærne vilde have de bebudede (afsluttende?) Bind i Fortælling-Serien. Vi faar ogsaa fra Boghandlere og Publikum mange Forespørgsler.

Har De kunnet arbejde 2 i Sommer? Er der noget Haab om at Bogen kan udkomme i dette Efteraar?

Gider De sende mig et Ord!

Venligste Hilsner
fra Deres hengivne
Peter Nansen