Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Snekkersten. 4. december 1914

Ikke reklamer

Snekkersten.
4.12.14.

Kære Nansen!

Jeg har idag afsendt de sidste Korrekturer til Trykkeriet og har for så vidt altså gjort min Skyldighed; men jeg beklager naturligvis den store Forsinkelse, som er forårsaget af de vanskelige Arbejdsvilkår, hvorunder Slutningen af Bogen blev til. Min Kone ligger nu på 3die Måned, og det har i bedste Fald endnu lange Udsigter med Helbredelsen.

Nu vilde jeg gerne vide, hvor mange Ekspl, De trykker i, heri "Friekpl" iberegnet.

"Toldere og Syndere" er kun den ene 2 Halvdel af den Bog, jeg oprindelig havde planlagt til Udgivelse i År. Men allerede på et tidligt Tidspunkt var jeg klar over, at jeg måtte dele den, da et Bind på 30 Ark blev for stærkt. Resten må så komme til Foråret1.

Jeg beder om, at der i Bogen ikke bliver indheftet Reklamer for mine egne eller andres Bøger. Og dersom det kan undgåes, at den averteres sammen med Aftryk af Avisanmeldelser, ser jeg det naturligvis helst.

Med venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Foråret: Enslevs Død udkom først i dec. 1915. tilbage