Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Snekkersten. 24. december 1913

De er så langt borte

[trykt tekst:] Juleaften 1913.
Snekkersten.

Da jeg sidst så Dem, var det mig, der sad i Sygestolen, mens De – frisk og fornøjet – var på Vej til et Middagsselskab. Nu er Rollerne ombyttede; men De er så langt borte, at jeg kun i Ånden kan gengælde Deres Besøg. Det vil jeg gøre Juleaften. Jeg veed, jeg kommer i stort Følge, og derfor skal jeg være kortfattet, blot trykke Deres Hånd og ønske Dem alt godt.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.