Henrik Pontoppidan til Karin Michaëlis
Sendt fra Svendborg. 2. november 1917

fornøjelige Dag forleden

Snekkersten.
[fredag] 2.11.17.1

Kære Fru Michaëlis!

Trods den ualmindeligt fornøjelige Dag, jeg havde hos Dem forleden – en virkelig Festdag for mig! – tør jeg ikke vove mig til Thurø igen på Søndag. Jeg har i de sidste Dage følt mig mindre vel og må da holde mig i Ro. Men jeg rejser ikke bort så snart, så dersom De vil have en anden Søndag tilovers for mig, kommer jeg med Glæde. – De er nok så god at bringe Hilsen og Besked til Ingeniør Hansen og Frue, som bad mig kigge indenfor også hos dem, når jeg næste Gang kom til Øen. Det vil, som sagt, ske såsnart jeg igen kommer lidt til Hægterne.

Min Tak for al Venlighed og den hjerteligste Hilsen fra

Deres ærbødige og hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatterinden / Fru Karin Michaëlis- Stangeland / Thurø". – "Snekkersten" er formentlig en fejlskrivning for Svendborg. HP rejste til Svendborg 19.10.1917 og modtog meddelelsen om Nobelprisen der 8.11.1917. tilbage