Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Snekkersten. 5. maj 1915

aldrig læst Skuespillet

Snekkersten [5.5.19151]

Kære Fru Mann!

I Anledning af, at Hjalmar Bergstrøms Dramatisering af "Thora v. Deeken" er opført i Frankfurt har "Frkf. Zeitung" for 17de April indeholdt en Artikel med Overskriften: "Henrik 2 Pontoppidan als Dramatiker". Kunde De ikke som Novellens Oversætterinde gøre Bladet opmærksom på det rette Forhold, som er det, at min Andel i Skuespillet væsentlig√ indskrænker sig til at have accepteret og autoriseret min afdøde Vens Dramatisering. Jeg kendte end ikke dennes endelige Form før Opførelsen og har aldrig læst Skuespillets Tekst. At bedømme mig som Dramatiker ud fra en andens Arbejde er ganske urimeligt, og kun Stoffet er mit.

Vi tænker ofte på Dem og sender Dem i Tankerne mangen hjertelig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til "Hochgeb. / Frau M. Mann. / Marinegenesungsheim / St. Magnus / bei Bremen / (Tyskland)", omadresseret til "Dresden"; poststemplet "Snekkersten 6.5.15 6-8 F". tilbage