Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Trelde. 30. juni 1904

Navnet Per

30t Juni 1904.1 f.T. Trelde
pr. Fredericia2

Kære Frue!

Jeg modtager det gjorte Tilbud, og håber, at det skal blive til Gavn og Glæde for os begge. Om nogle Dage skal jeg sende Dem de første Korrekturark under Korsbånd.

Med Hensyn til Titlen, ønsker jeg at bemærke, at Navnet Per her i Danmark på eengang er et almindeligt√ Bondenavn og et, der har Hævd i visse Adelsfamiljer. Endelig er det også hyppigt brugt√ i Eventyr. Findes der på Tysk et lignende, kort Navn, burde det vel benyttes. Hist og her, hvor specielt danske Forhold berøres, burde disse måske belyses ved Noter under Teksten. – Venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] datering: korrekt dato formentlig 30.7.1904, jf. poststempel. tilbage
[2] kuvert adresseret til: "Frau M. Mann / Fischers Allée 20 / Altona-Ottensen / (Tyskland)"; frimærke med poststempel fraklippet. Tysk poststempel delvis synligt: "31/7 04". tilbage