Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 12. juni 1904

Lykke-Per frem på det tyske marked


12t Juni 1904.
Hillerød.1

Kære Frue!

Indrøm mig, at De i Forvejen havde fået overladt et rigt Udvalg af mine Arbejder, der vilde kunne beskæftige selv Deres flittige Pen i en Årrække. Jeg tog derfor ikke i Betænkning at modtage Hr. Hermann Heiberg2s Tilbud om at lancere Bogen frem på det tyske Marked; men naturligvis, dersom De virkelig mener at kunne overkomme også den, har De jo en Forret til den, som jeg også skal anerkende under den Forudsætning, at de Betingelser, De kan skaffe, er lige så fordelagtige for mig√ som Hr. Hejbergs. Fra sidste Side har jeg nu foreløbig intet nærmere præciseret Tilbud; men detet sådant√ er stillet mig i Udsigt, og jeg mener 2 at have en Forpligtelse overfor mig selv til at afvente dette for at sammenligne det med Deres. Det drejer sig jo her om en stor Bog, der mulig kan vække nogen Opmærksomhed i Tyskland (dersom da ikke Heltens sjælelige Udvikling er for speciel dansk til at blive forstået af Fremmede), og 40 Mark pr. Ark synes mig ikke ganske tilfredsstillende, da Bogen jo må trykkes med mange Linjer på Siden for overhovedet at kunne blive overkommelig for en Forlægger. I den nye danske Udgave vil Bogen udgøre c 1000 Sider med 36-37 Linjer på Siden.

Jeg skriver nu til Frl. Molly Davidsen i Schleswig og lader hende vide, at om hun ikke kan fremkomme med et betryggende√ Tilbud, der er fordelagtigere for mig end Deres, overlader jeg hende ikke Bogen. For mit personlige Vedkommende vil jeg naturligvis foretrække, at den kommer i Deres Hænder; Dem kender jeg, og De har et så udmærket Navn i Tyskland, at jeg vel kan undvære Hr. Hejbergs 3 Protektion. Så lad os da håbe, at alt kommer til at gå efter fælles Ønske; men De må se, om De ikke kan få sat Honoraret noget højere op.

Med Honoraret for "Sandinge Menighed" er jeg vel fornøjet; det er jo kun en Pjes, der vel tilmed bliver trykt med store Typer og få Linjer på Siden. Må jeg forresten anbefale Dem "Den gamle Adam" til Oversættelse; den findes i 2 Binds-Udgaven af mine ældre Fortællinger og regnes her for en af mine bedste. Og kan De ikke som Undertitel til "Sandinge Menighed" og (eventuelle) andre af mine Fortællinger√ bruge Betegnelsen "lille Romaner". Under en sådan Fællesbenævnelse ("Små Romaner") er alle disse mine Noveller udkomne her.3

Nu blot en venlig Hilsen fra

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] kuvert adresseret til: "Frau M. Mann / Fischers Alle 20 / Altona-Ottensen / (Tyskland)"; poststemplet "Frederiksborg 12.6.04 9-10 E" og "Altona Ottensen 13.6." tilbage
[2] Hermann Heiberg: (1840-1910) forfatter med en fortid som forlægger i Schleswig. tilbage
[3] Die Sandinger Gemeinde. Novelle, oversat efter 2. udgave (1903) af Sandinge Menighed, udkom i januar 1905 på Hüpeden & Merzyn Verlag i Mathilde Manns oversættelse. tilbage