Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 14. september 1903

"Det forjættede Land" in nuce


14d Septb. 1903.
Hillerød.

Kære Frue!

Jeg beklager af ganske Hjerte, at jeg ikke var hjemme og kunde modtage Dem igår, da De havde gjort mig den Ære at ulejlige Dem herud for at aflægge mig et Besøg. Jeg kom først hjem sent om Aftenen, så der var jo ikke Tale om at forsøge inden Deres Afrejse at gøre Dem en Genvisit. Dobbelt kedeligt var det nu, at Huset her skulde være ganske tomt, og at vor Tjenestepige ikke engang havde Conduite nok til at hygge lidt om Dem i Ventetiden; – men det får De undskylde hende.

Jeg skal sende Dem "Det forjættede Land", når det nye Oplag af Bogen udkommer, og desuden en lille, underholdende 2 Roman "Sandinge Menighed", som vist egner sig til at oversættes. Den udkommer her i Løbet af et Par Uger i en illustreret Udgave. Den er egenlig den store Roman ("Det forjættede Land") in nuce, og kunde måske derfor passe som en Slags Forløber eller Prøveballon for denne1.

Om Lykke-Per vil jeg slet ingen Bestemmelser tage, før det sidste Hefte er udkommen (antagelig om nogle Måneder.)

Med en oprigtig Tak for det tiltænkte Besøg, som jeg håber en anden Gang må blive fornyet, – er jeg

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Sandinge Menighed: Die Sandinger Gemeinde. Novelle udkom 15.1.1905 på Hüpeden & Merzyns forlag. tilbage