Henrik Pontoppidan til Herm. Lynge og Søn
Sendt fra Frederiksborg. 13. august 1905

Nietzsches Werke

Frederiksborg.
13de. Avg. 1905.

Tak for den tilsendte Meddelelse om Nietzsches "Werke". Vidste jeg blot, hvad det er2 for en Udgave, om den er mig storstilet nok, og om den er komplet. At den er indbundet er jeg ikke så glad ved. Og dersom der skulde være skrevet Navn eller Notitser i den, ønsker jeg den absolut ikke. – I modsat Fald, og dersom De tror, at jeg svage Øjne kan læse den, og at Udgaven indeholder alt (undtagen de nylig udkomne Breve) vil jeg gerne have den, – skønt Prisen er mig høj nok!! Med Højagtelse

H. Pontoppidan

[lodret i venstre margin af postkortet:] Der er vel ikke Tale om, at De vil tage et godt Ekpl af Heibergs "Italien"1 i Bytte for noget af Summen?

 
[1] Heibergs "Italien": Johan Ludvig Heibergs Italien: spredte Studier og Rejseskitser fra 1904. tilbage
[2] er: < var tilbage