Henrik Pontoppidan til Herm. Lynge og Søn
Sendt fra Snertinge. 28. maj 1901

Goethe-Udgave

Snertinge [poststempel 28.5.1901]

Jeg har idag modtaget Bøgerne men har set mig nødsaget til at sende Dem tilbage, da Trykket er altfor småstilet. Jeg havde både mundtligt og skriftligt udtrykkeligt sagt, at det var en storstielt Goehte-Udgave, jeg savnede, så gjorde det ikke så meget, om det kun var et Udvalg. Den tilsendte Udgave kendte jeg ikke i Forvejen, og det er naturligvis min Fejl, at jeg ikke bad Dem sende mig et Bind til Eftersyn.

Nu beder jeg Dem om at måtte have mine 15 Kr tilgode hos Dem, indtil jeg kan få hos Dem en sådan Udgave, som jeg ønsker. Jeg venter iøvrigt ikke at få den slet så billigt som denne, – men meget mere måtte den dog heller ikke koste, og jeg vil helst have den uindbunden, når det ikke er et meget godt og smukt Bind.

Deres ærbødige
H.Pontoppidan.