Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
Sendt fra Bakkegårds Allé 14. 15. maj 1897

ikke ringeste Digter-Talent

15/5 97. Bakkegårds Alle 14.

Hr. Forlagsboghdl. Lübecker!

Jeg kan ikke tilråde Dem at forlægge den tilsendte Roman, som hermed tilbageskikkes. Den er vistnok skreven af en meget alvorlig Dame, men jeg kan ikke spore ringeste Digter-Talent i den. Den røber vel√ en Del Kendskab til Menneskehjærtet men ikke nok til at gøre den lærerig og Stilen er for tarvelig og Fremstillingens Kunst altfor lille til at 2 gøre den interessant.

Modtag en venlig Hilsen fra

Deres forbundne
H. Pontoppidan.