Henrik Pontoppidan til J.L. Lybecker
19. april 1897

Stilen grumme tarvelig

19/4 97.

Hr Forlagsboghandler Lübecker!

Jeg har nu læst det tilsendte Manuskript, som jeg hermed tillader mig at tilbagesende. Som Digterværk sætter jeg ikke Fortællingen højt; der findes hverken Forklaring eller Udvikling i den√; – men aldeles blottet for Interesse synes den mig dog ikke, idet der navnlig i den sidste Del (den unge Kvindes Hjærteudgydelser) spores noget personligt følt og oplevet. Desværre er Stilen grumme tarvelig, Sproget langtfra fejlfrit, – og det 2 var netop gennem Stilens Flugt og Glød, at Emnet skulde få literær Betydning. Jeg tror ikke, De vil få nogen Fornøjelse af at udgive Bogen i dens nuværende Form.

En venlig Hilsen

Deres forbundne
H. Pontoppidan

De vilde vel ikke gøre mig den Tjeneste bag på et Brevkort at skrive Hr. Hirschsprungs udenlandske Adresse op og sende mig det?