Henrik Pontoppidan til Jeanie Lundegård
Sendt fra Charlottenlund. 5. oktober 1933

min herlige Ungdomsven

5.10.33.
Charlottenlund.

Fru Jeanie Lundegård!

Min hjerteligste Hilsen og Tak. Jeg dvæler ofte i Mindet om min herlige Ungdomsven og vort rige Samliv i Stockholm, Motala, Grenna og København.

Deres ærbødigst hengivne

H. Pontoppidan.