Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Svendborg. 31. juli 1927

ikke helt så stille som jeg havde ønsket


31te Juli 27.1
Svendborg.

Kære gamle Ven!

Det kan i Dag kun blive en kort Hilsen til dig og din Hustru med Tak for Fødselsdagslykønskningen, både den i Brevform og den i Sv. Dagbladet2. De var begge så smukt præget af dit gamle Venskab for mig. – Dagen forleden gik ikke helt så stille af, som både min Hustru og jeg havde 2 ønsket. Skønt jeg havde ladet Bladene meddele, at jeg rejste her fra Byen (hvad også fra først af var min Tanke), kom der et Par Mennesker fra Kbhvn og overbragte mig Lykønskninger; men nogen større Festlighed kunde der naturligvis ikke være Tale om under de Forhold, vi lever under. Men jeg har jo fået en hel Del Breve og Telegrammer at besvare. Derfor blot disse hastige Linjer i Dag. Et rigtigt Brev [fortsat nedad i venstre margin:] skal følge. Hjertelige Hilsner fra os begge.

Din gamle Ven
Henrik P.

 
[1] med konvolut adresseret til "Hr. Axel Lundegård / f.T. Arild / (Sverige)", omadresseret til ulæselig adresse. Poststemplet "Svendborg" (ulæselig dato) og "Arild 9.8.1927". tilbage
[2] Sv. Dagbladet: Lundegårds fødselsdagsartikel stod i Svenska Dagbladet 23.7.1927. tilbage