Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Snertinge. 25. december 1901

denne kinesiske Anstalt


1ste Juledag 1901.
Snertinge.

Kære Ven!

Jeg har idag fra "Svenska Dagbladet"8 modtaget 30 Kr. og takker dig oprigtig for denne kærkomne Julegave. En Dame i Wien, som har læst Bladets Julenummer, har endda anmodet mig om Tilladelse til at oversætte "Digterliv", så den lille Skitse er, takket være dig, opstået fra det døde til et kortvarigt Gengangerliv. Der er iøvrig herved fremkommen et indviklet juridisk Spørgsmål. Da Damen nemlig kun synes at kende Fortællingen på svensk og rimeligvis oversætter fra din Oversættelse, må du jo vel kunne gøre Fordring på en passende Del af Honoraret; men af denne Del har jeg så igen Part, og Spørgsmålet bliver da, om nogen af os har Hovede til et så indviklet Regnestykke; – men den Tid, den Sorg.

Samtidig med Pengene fik jeg dit Brev med dine Sommer-Artikler om Akademiet1. Jeg tilbagesender dem her og takker meget for Ulejligheden med Tilsendelsen. I får vel dog engang Bugt med denne kinesiske2 Anstalt, som vi heldigvis ikke har noget Sidestykke til hos os. Disse Nobelske Millioner, der er samlede ved 2 Dynamit, vil i det hele nok i Årenes Løb komme til at virke som Sprængmiddel overfor de forskellige Institutioner, som har dem i Varetægt. De vil sikkert skabe mere Ufred og give Anledning til flere krigeriske Sammenstød, end alle Fredssags-Præmietagerne vil kunne veje op med deres Arbejde for Domstole for√ Voldgift (för tilfället oversat: conseil de prudhommes3)

Jeg har ellers ikke det mindste at fortælle. Jeg oplever intet, der kan meddeles på et Par Linjer. Jeg er dog ikke derfor ved at falde isøvn, er tværtimod lysvågen, mere vågen endda, end√ jeg ret vel tåler, – urvaken, hedder det vist på svensk. Jeg har læst et Par af Julens Bøger, af hvilke Karl Larsens4 synes mig den bedste. Selma Lagerlöfs "Jerusalem"5, som jeg også har læst, er mig ikke "Natur" nok; der bliver for meget Stil i hendes Bøger, man overrasker√ aldrig Personerne i deres daglige Liv, de er altid stillet i højtidelig Positur for at males – og tage sig ud. Der er f.Eks. et Kapitel, der bærer til Overskrift: "Hök Matts Eriksson9". Det hele Kapitel er såre velskrevet, fantasifuldt om man vil, og "virker" godt. Men det er falsk Koncert fra Ende til anden. En Bonde, der har overvejet en så vigtig Sag som den at sælge sin Fædrenejord og rejse til Jerusalem, og som har tilmed har taget Beslutning derom√, vil næppe have en eneste af de Tanker, der her – for Virkningens Skyld – påduttes ham. Slutningsoptrinet, hvor han først tager Pennen for at underskrive Dokumentet, så skriver 3 sit første Navn, så det andet og for√ tilsidst at√ ødelægge Dokumentet, – det er lutter "Effekt".

Nu blot en Nytårshilsen til din Hustru og dig selv fra os alle her. En Tur op til Stockholm vilde være dejlig, især i denne Tid, hvor vi herhjemme har et frygteligt Vejr med Storm og Slud; men jeg har regnet ud, at de 30 Kr. kan ikke slå til.

God Kraft og godt Humør til Arbejdet!

din Ven
Henrik Pontoppidan

Netop som jeg havde lukket Brevet ankom "Vinterbloss"6. Tak for det! Jeg ser, du har ikke oversat "Digterliv" efter det reviderede Optryk7, der findes i mine samlede Fortællinger. Du fik vel i sin Tid disse?

 
[1] Artikler om Akademiet: De tre artikler, rettet mod Svenska Akademien i almindelighed og dets livsvarige sekretær Carl David af Wirsén i særdeleshed, stod trykt 23., 24. og 25. maj 1901. tilbage
[2] kinesiske: om denne brug af ordet, se ODS kinesisk 2.1). tilbage
[3] conseil de prudhommes: HP ordspiller på den franske betegnelse conseil de prud'hommes (= voldgiftsret) og det forhold at den første modtager af den i 1901 indstiftede litterære Nobelpris var den franske lyriker Sully Prudhomme (1839-1907), der opr. var uddannet ingeniør. tilbage
[4] Karl Larsens roman En Kvindes Skriftemaal udkom 1901, året efter (24.-30. okt.) fulgt af 2. del, Aksel Halcks Optegnelser; de to samlet under fællestitlen Hvi ser Du Skæven – I og II. tilbage
[5] Jerusalem: 1. bd. udkom 1901. tilbage
[6] Vinterbloss: Svenska Dagbladets julenummer. tilbage
[7] reviderede Optryk: i Fortællinger 1899. tilbage
[8] < "Svenske Dagbladet" tilbage
[9] < "Hök Matts Erikson". tilbage