Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Tipperup. 1. maj 1893

mod dens Tendens


Fredag
Tipperup1
pr. Kvistgård.
[påtegnet:] 1893?
[1.5.18932]

Kære Ven!

Hjærtelig Tak for "Stormfuglen"3. Jeg vil ikke tale om den nu, da vi forhåbentlig snart ses og kan udvexle Meninger om den mundtlig, – den kan give Anledning nok dertil; det er ingen almindelig Bog. Den er skrevet i den dig egne Stil, som du nu har udviklet til Fuldkommenhed, men jeg har ikke des mindre adskilligt at indvende, både mod Bogens Form og – i Særdeleshed – mod dens Tendens. Men derom altså, når vi træffes.

Min Rejse til Fyen, med den eventuelle Afstikker til Hørby, er ikke så nær forestående, som du synes at mene. Det 2 må blive rigtig Sommer først. Men nu er jo også Hørby-Afstikkeren unødvendig, siden du tænker på at tage til Helsingborg for nogen Tid. Fra Kvistgård til Helsingborg er der næppe en Times Rejse; send mig derfor et Par Ord, når du kommer dertil, – og jeg kigger da en Dag over til dig. Jeg kan tage herfra om Formiddagen og være her tilbage om Aftenen, det er en nem Sag – det er derefter lige så nemt for dig at gøre den omvendte Tur.

Skulde der derimod intet blive af din Helsingborgtur, da kommer jeg over til Hørby, og jeg takker da på Forhånd for Indbydelsen til Præstegården.

Altså på Gensyn! Tænk, det er vel snart et Par År siden, vi såes!

Din Ven
Henrik Pontoppidan.

 
[1] : fejlskrivning for Tibberup, syd for Espergærde. tilbage
[2] Skjerbæks omtrentlige datering. tilbage
[3] Stormfågel, 1893. tilbage