Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Louisenstrasse, Berlin. 24. februar 1891

København mig mere og mere imod

Tirsdag [påtegnet:] 1891? Louisenstrasse 51.
Berlin N. W.
[24.2.18911]

Kjære Ven!

Tak for dit Brev. Nu er det bestemt – jeg rejser til Motala. Jeg rejser herfra til den første Marts, opholder mig 8–10 Dage i København og derfra til Motala. Du vil nok være så god at sikre mig et (eller to) Værelser, helst lidt landligt beliggende og ugenert og roligt – du kender jo nok min Smag. Tak for Tilbudet om at spise hos din Broder; men skønt jeg ikke har nogen klar Forestilling om, hvad "Stadshuset" er, troer jeg det rigtigst at spise dér, fordi jeg antagelig√ dér kan indtage Måltiderne på de Tider, der falder mig bekvemmest og uden at komme "ud af Stemning" ved Samtale. Om Aftenen, eller Eftermiddagen (Skumringen) mødes 2 vi så til en Cigaret. Det skal blive udmærket!

Jeg havde for Resten troet, at Motala lå langt nærmere Stockholm2. Jeg havde tænkt mig det i en Afstand derfra af 1 Times Jernbanekørsel, således at man, når man trængte til en lille Opfriskelse, kunde smutte derind og tilbage på en Dag. Men det kan også være det samme!

Nu glæder jeg mig til at se dig og være sammen med dig. I København bryder jeg mig kun om at se min Familje – og kun derfor lægger jeg Vejen derom ad. Den By bliver mig mere og mere imod. Jeg véd egentlig ikke hvorfor; men hver Gang jeg tænker på den, ser jeg et Billede for mig af Tåge, Søle, Ufred, Smålighed, Selvmord, Vrøvl, Fattigdom og endnu meget mere, som gør mig ganske melankolsk. Jeg håber, at der er mere Sol i Sverig. Jeg har altid holdt 3 af det Land, skønt jeg jo slet ikke kender det.

Nu blot dette i Dag – og på Gensyn den 10–12te Marts! På Forhånd Tak for din Ulejlighed med at skaffe mig Beboelse – men Motala er vel ikke større, end at de tomme Værelser let overses.

Din Ven
HP.

 
[1] Skjerbæks datering, jf. aftalen om gensyn i Motala 10-12.3.1891. tilbage
[2] Stockholm: Motala ligger ved nordenden af Vättern, 250 km fra Stockholm. tilbage