Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Havreholm. 6. juni 1887

Strindberg genial og gal


Mandag. 6t Juni.
Havreholm.
pr. Esrom.
[6.6.1887]
[påtegnet:] U.å.
1887-88

Kjære Lundegård!

Tak for 25 Kr, som jeg har modtaget for "Nådebrød"1 og "Ane-Mette"2. Det er ganske vist ikke meget, men i denne Tid har jeg Brug for alt, hvad jeg kan skrabe sammen. Af samme Grund skulde det komme mig højst belejligt, ifald De kunde få afsluttet en Kontrakt med en Forlægger om "Fra Hytterne" så snart som muligt. For min Skyld må De sælge til hvad Pris, De selv kan være tjent med. Måske kan det hjælpe til en Forlægger, når jeg sender Dem en "Göteborgpost"3, der er bleven mig tilstillet, og hvori Bogen meget roses. 2 Nævnte Nr af Bladet følger til Dem med dette Brev. Det er vist et Højreblad, hvad der vist giver Anbefalingen særlig Vægt hos Forlæggere.

Traf De så Strindberg i Kjøbenhavn, og havde De nogen Fornøjelse af Bekjendtskabet? Han har skrevet nogle Artikler i "Politiken", der – som det meste af, hvad han har skrevet – er en besynderlig Blanding af Genialitet og Galskab.

Har De skrevet Deres Roman? Og hvad tager De Dem i det hele for derovre i Skåne? Ligger på Ryggen og lader Dagene glide?

Så gjør jeg.

Deres hengv.
Henrik Pontoppidan

 
[1] Nådebrød: trykt i Aftonbladet 21.5.1887. tilbage
[2] Anna-Mätta: iflg. Skjerbæk trykt i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 16.7.1887, men formentlig også tidligere i anden avis (Aftonbladet?) siden honoraret allerede er udbetalt og overført. tilbage
[3] Göteborgs-Posten havde anmeldt bogen 14.5. tilbage