Henrik Pontoppidan til Axel Lundegård
Sendt fra Havreholm. 18. april 1887

højtideligere Afsked


Mandag.
Havreholm.
pr. Esrom.
[18.4.18871]
[påtegnet:] Odat.

Kjære Hr. Lundegård!

Det var kjedeligt, vi ikke fik taget højtideligere Afsked med hinanden; men De kommer vel snart tilbage til Kjbhvn, og vi træffes så nok.

Jeg sender Dem under Korsbånd – og i Håb om, at disse Forsendelser overhovedet vil nå Dem – de 5 første Ark af min nye Bog2, og rart var det, om De – som vi talte om – kunde få en Oversættelse af den anbragt. De vilde gjøre mig en stor Tjeneste ved at tage fat derpå, såsnart Deres egne Arbejder tillader Dem det, da jeg netop i denne Tid vilde få god Brug for det eventuelle Honorar. Det var den første – "Knokkelmanden" – der 2 helst skulde til det finske Blad3, de andre kan De jo fordele efter eget Tykke.

Dersom De bryder Dem derom, skal jeg sende Dem de næste fem Ark, så snart jeg får Dem dem i Rentryk.

Lev vel – og lad mig høre et Ord fra Dem inden for længe.

Deres hengv.
Henrik Pontoppidan

 
[1] eller før; jf. udgivelsen af Fra Hytterne. (Skjerbæks datering). tilbage
[2] Bog: Fra Hytterne, der iflg. annonce i Politiken udkom 1.5.1887. tilbage
[3] det finske Blad: Åbo Tidning, hvor "Knokkelmanden" under titlen "Benrangelsmannen" blev optaget 5.5.1887. tilbage