Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 7. september 1941

min sidste Sekraft

Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.1

Kære Frk. Lea!

Mon De ikke undertiden har haft på Fornemmelsen, at jeg var hos Dem i Tankerne, og det endogså længe? Når denne Trang til at være sammen med Dem så sjældent fik Udslag i Brevskrivning havde det sin Forklaring i mine Øjnes elendige Tilstand. Jeg kunde dårligt selv læse, hvad jeg med Besvær fik nedkradset, og meget bedre er det stadig ikke bleven√. Men nu vil jeg dog ikke vente længere med at lade Dem vide, at jeg endnu eksisterer, er vendt tilbage fra Rørvig og længes meget efter Deres Bog, som jeg, om det skal være, gerne vil ofte min sidste Sekraft på. Men indtil da må jeg stadig spare på Kraften; derfor også i Dag bare disse få Linjer med mine hjerteligste Hilsner og gode Ønsker.

Deres Forlægger mente i sin Tid at ville udsende Bogen i Avgust. Vi skriver i 2 Dag d. 7de September. Man tør vel altså begynde at håbe.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] tilskrevet (efter poststemplet?): 8/9 41. tilbage