Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. december 1939

ingen Forandring


29 Decb 39.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Magister!

Tak for venlig Julehilsen1, og modtag min Genhilsen og et√ oprigtigt Ønske om alt godt for Dem i det kommende År. Hos mig er der desværre ingen Forandring sket. Kræfterne vil stadig ikke komme tilbage. Men jeg er nu som før

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. tilbage