Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 6. november 1939

"valgt den bedre Del"


6.11.39.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Lea!

Min hjerteligste Tak for den smukke Blomsterhilsen, hvormed De glædede mig. Omtrent samtidigt med den modtog jeg en Brevhilsen1 fra en fælles Bekendt, Fru Inger Cavallin født Holt, Østersund i Sverige. Jeg havde ikke hørt fra hende længe, men hun forklarer nu, at hun ikke har haft andet at berette om, end hvad alle andre unge Mødre er optaget af, når de har fået deres første Barn, Spændingen, hvormed Barnet har været ventet, 2 og den alt opslugende Interesse, hvormed dets Udvikling følges fra Dag til Dag. Hun har med andre Ord nu sagt Literaturforskningen Farvel og – som hun skriver – "valgt den bedre Del", altså Ægteskab og Moderskab.

Hos mig er der ingen Forandring. I hvert Fald ikke til det bedre. Men hvordan skulde det vel også kunne tænkes i en sådan Tid og med et så fælt Vejr.

Måtte De dog snart høre fra Universitetet! Jeg beundrer Deres Tålmodighed.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brevhilsen: kendes ikke. tilbage