Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. september 1935

Vendepunkt i mit Liv


29d Septb. 35.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk. Lea!

Modtag – uden Fortrydelse – denne stærkt forsinkede Tak for Deres Brev og for de interessante Fotografier fra Havreholm. Parken har åbenbart gennemgået en kraftig Modernisering, siden jeg for snart 50 År tilbage forlod den. Men selve Huset – eller "Slottet", som det den Gang hed – synes ret uforandret, modsat den daværende Slotsherre, der nu er en sølle Ruin.

De skrev, at De muligvis blev i Horneby September1 ud. Disse Linjer kan da måske endnu nå Dem deroppe 2 i min gamle Hjemegn, som jeg i Tankerne så ofte har søgt tilbage til i de senere År, fordi Opholdet dér blev et Vendepunkt i mit Liv og havde mange både gode og onde Følger. Men måske er De allerede vendt tilbage til København; og skulde det være Tilfældet, bliver der vel nok en Lejlighed til at ses igen. Om Fru Eilertsen véd jeg intet; men Søibergs – både Mand og Kone – er nu kommen tilbage fra deres Sommerlejre på Anholt og Skagen, og har, så vidt jeg véd, haft en prægtig Tid begge Steder.

Tag – som sagt – min Tak for Brev og vær venlig hilset!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] < Semptember tilbage