Henrik Pontoppidan til Dina Lea
23. november 1933

halve og hele Nordmænd

23 Novb 33.1

Kære Frk Lea!

Velkommen tilbage! Når jeg får overstået Efterårsrengøringen her, håber jeg en Dag at få Lejlighed til at se Dem hos mig sammen med de halve og hele Nordmænd, som De tidligere har truffet her. Jeg går ud fra, at De f.T. boer hos Fru Ejlertsen, siden De har opgivet Hellerup som Deres Adresse. Vil De være så god at hilse hende. Jeg tror ikke, jeg har set hende, siden De rejste. Mon De har fået Brev fra Bibliotekar Dumreicher? Han 2 lovede mig at skrive til Dem.

De venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] brevkort adresseret til: "Frk. Magister Dina Lea! / c/o Fru Kaptajn Eilertsen / Chr. Høyerups Allé 19 / Hellerup"; omadresseret til "Frk Plaut Rosenfeld / Bornholmsgade / K"; poststemplet: "Charlottenlund 24 NOV 1933 1100" og "København 25.11.33". tilbage