Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 16. juni 1931

smide Krykkerne


16 Juni 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk Dina Lea!

Jeg er nu kommen så vidt, at jeg igen sidder i min Arbejdsstue og kan skrive med Pen og Blæk. Men det volder mig unægtelig Besvær at indtage den dertil fornødne Stilling, så jeg må være meget kortfattet i mine Breve, hvad De sikkert vil tilgive mig. Når jeg ikke vil vente længere med at give et Livstegn fra mig, er det for ikke at risikere, at De drager bort på Sommerferie uden at jeg får takket Dem for Deres varme Deltagelse for mig under mit lange Sygeleje, for Blomster, Bøger og elskværdige Breve, der altsammen var mig til megen Oplivelse i de forløbne fire Sygemåneder. Der vil vel nok gå endnu 2 et Par Måneder, inden jeg kommer rigtig på Benene; men jeg håber dog om en halv Snes Dage at kunne smide Krykkerne og erstatte dem med et Par solide Stokke.

Som sagt, jeg sender Dem blot disse Linjer for at De ikke skal tro mig utaknemlig. Og så for at ønske Dem en god Sommer, og til Høst et godt Resultat af Deres ihærdige Eksamensarbejde.

Deres hengivne
H. Pontoppidan