Henrik Pontoppidan til Dina Lea
1. maj 1931

måttet ligge 9 Uger

1ste Maj 31

Kære Frk Lea!

Det er i Dag den 1ste Maj, og jeg vil i den Anledning sende Dem en Hilsen med Tak for al Deres venlige Deltagelse under mit langsommelige Sygeleje. Det har været en Tålmodighedsprøve for mig, og endnu er den langtfra til Ende. Der er ganske vist Tale om, at jeg i Dag eller i Morgen skal forsøge at sidde lidt oppe i en Stol; men jeg har måttet ligge 9 Uger for at √ så vidt, og der vil gå 2 et lignende Tidsrum med at komme fra Stolen og på Benene uden Krykkers Hjælp. Med sådanne Udsigter kan jeg jo ikke vente mig stort af den Sommer, der i Dag er begyndt.

Gid De selv må få godt Udbytte af denne Sommer og det både på den ene og den anden Måde. Det ønskes Dem oprigtig af

Deres hengivne
H. Pontoppidan