Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 12. januar 1931

"Kammeratægteskabet"


12 Jan. 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk. Dina Lea!

Nu har jeg læst Olaf Bulls Kærlighedsdigte, og skønt hverken "Strofe" eller "Elvira" findes i Samlingen (de to Digte, som De i Deres Brev særlig fremhævede), er jeg Dem taknemlig for Gaven. Der er Skønhed nok i den lille Bog endda. Men nu må De love mig, at De ikke oftere vil sætte Dem i Udgift for at glæde mig. De har sikkert andet at bruge Deres Penge til. Jeg véd jo, at De tænker på mig med Venlighed – og det er der ikke overvættes mange, der gør – så det er√ mig nok til at bevare også Dem i venlig Erindring.

Hvad De skriver om Savnet af betydelige Ånder og store Personligheder i den ny-norske Literatur, passer ganske på vor egen frembrydende literære Ungdom. Det skorter den 2 ikke på Talent, men på Idé. Der er Kraft, men ikke noget rigtig at bruge den til. Og sådan er det vist i Øjeblikket overalt i Europa. En Overgangens Tid, fuld af Tilløb og Forsøg også i Literaturen. Mon Tilstanden ikke var af noget lignende Art i√ Napoleonstiden, da Goethe (for at få fast Grund under Fødderne i det almindelige Jordskælv) vendte tilbage til de gamle homeriske Former og midt under Krigstummelen skabte sin uforlignelige Idyl "Hermann und Dorothea".

De nævner i Deres sidste Brev, at De tænker på at give Dem i Lag med et Essay om min "Lykke-Per", og spørger mig, om jeg bryder mig om at læse det, når det en Gang foreligger. Det gør jeg naturligvis. Men er det ikke en ret utaknemlig Opgave for Dem? "Lykke-Per" er en uhandlelig Bog. Ikke alene på Grund af sin Størrelse, sin Bredde, men også uhandlelig af Indhold. Skulde De ikke foreløbig indskrænke Dem til mindre Ting, som De helt kan udtømme. Og skal det 3 absolut være noget af mig, så er√ der f.Eks "Det ideale Hjem", der både i den ene og den anden Henseende er mere overkommelig. Og skønt skrevet for over 30 År siden, er Emnet aktuelt den Dag i Dag, ja er måske først blevet det nu med "Kammeratægteskabet".

Blot disse Linjer i Dag med Tak og Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan