Henrik Pontoppidan til Dina Lea
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 6. august 1930

Meget smukke Roser


6.8.30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk. Dina Lea!

Jo, Roserne kom, og de prydede mit Skrivebord, da jeg sidst var herhjemme. Meget smukke var de, og jeg vilde straks have skrevet til Dem og takket Dem, hvad jeg jo også burde. Men jeg havde så meget at gøre i den Uge, jeg var her, så jeg fik det ikke gjort. Og siden har 2 jeg igen været på Rejse til en Datter og en Svigersøn og deres Børn, og heller ikke dér var der Ro til at skrive. Iforgårs kom jeg hjem igen; men her har ophobet sig så megen Post, der hurtigt må besvares, at jeg foreløbig kun kan nå at sende Dem dette Kort. Jeg er forresten heller ikke sikker på Deres Adresse, da Deres sidste Brev hverken var fra Odda eller fra Bergen. Men min Hilsen og min Tak nåer Dem vel nok tilsidst, hvor De så end i Øjeblikket befinder Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.