Henrik Pontoppidan til Karl Larsen
Sendt fra Hillerød. 31. oktober 1906

Aldrig til København

Hillerød
31te Oktb 1906

Kære Karl Larsen!

De har misforstået mig noget. De 6 Kr. til "Forfatterforeningen" kunde jeg nok have undværet, dersom jeg ikke i Årenes Løb var bleven kontingentpligtig overfor en lang Række andre Foreninger og Understøttelsesfond, der hver især står mit Hjærte lige så nær som "Forfatterforeningen". Jeg har måttet gøre mig standhaftig overfor dem alle, og jeg kan ikke gøre Forskel. De må derfor tjene mig i at tage mod min Udmeldelse. Den er vel overvejet.

Til Lykke med den nye Lejlighed, og Tak, fordi De vil se mig; men jeg kommer så at sige aldrig til København, i hvert Fald kun på ganske korte Besøg, når jeg skal til Skrædder, Forlægger eller Tandlæge. Jeg veed ikke, hvilken af disse tre Ting der er værst.

Min ærbødige Hilsen til Fruen!

Deres hengivne
H Pontoppidan.