Karl Larsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 29. oktober 1906

en saa ringe Udgift

Dansk Forfatterforening.
Formanden.
Kjøbenhavn, d. 29.10.1906.
Gammelstrand 40.

Kære Henrik Pontoppidan!

Undskyld, at jeg paa Grund af for meget Arbejde, først i Dag faar takket Dem for Deres elskværdige Brev. Den Oplysning, det indeholdt m.H.t. det særlige Spørgsmaal imellem 2 os, kan jeg sige baade glædede mig og harmede mig; det er jo dog egenlig for irriterende, at Forholdene skal være saaledes, at en saa ringe Udgift (det laveste Kontingent, nogen Forening af lignende Art har) skal nøde en Forfatter som Dem til at træde ud af sin Fagforening, med hvis Ledelse han er tilfreds.

Det er nu en daarlig Affære at melde sig ud for, som De skriver ved den snareste Lysning i Konjunkturerne, at træde ind igen, saa skal der nemlig betales Indskrivningspenge igen; men jeg foreslaar Dem 2 simpelt hen at blive staaende, saa skal jeg sørge for, De ikke bliver krævet, indtil De træder ind igen. Det er den simpleste Løsning (rimeligvis har Kassereren allerede for denne Gang udsendt Kvitteringerne, men det gør jo ikke noget, De returnerer bare).

— Naar De kommer til København vilde det glæde baade min Kone og mig meget at se et lille Glimt af Dem; i vor nye Bopæl kan vi i hvert Fald vise Dem en Udsigt, som De vil finde bedaarende.

Venligste Hilsener!
Deres hengivne
Karl Larsen