Henrik Pontoppidan til Karl Larsen
Sendt fra Hillerød. 29. august 1903

Memento 2

29d Avg. 1903. Hillerød.1

Kære Karl Larsen!

Ved idag at få Øje på Kladden til de Par Linjer, jeg forleden sendte Dem, gør jeg den Opdagelse, at jeg i Hastværket næppe rigtig har fået udtrykt, hvad jeg vilde, – gør mig derfor den Tjeneste at lade mig få en Korr. deraf inden Trykningen, at jeg kan få ændret et Par Ord.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Korrespondancekort adresseret til "Hr. Professor Karl Larsen / "Det brogede Hus" / Hørsholm"; poststemplet "Frederiksborg 29.8.03, 10-11 E" og på bagsiden "Hørsholm 30.8.03, 7-9 F". tilbage