Henrik Pontoppidan til A.C. Larsen
Sendt fra Frederiksborg. 3. august 1905

Eros og Venskab

Frederiksborg
3die Avg. 1905.

Hr. Bibliotekar A.C. Larsen!

Først forleden, da jeg vendte hjem fra en Rejse til min sommerferierende Familje, fik jeg den Afhandling1, De har være så elskværdig at sende mig. Jeg veed ikke, om De har gjort det, fordi De mente, at jeg kunde have godt af at få klaret mine Begreber om det Spørgsmål, den behandler, eller om jeg tør tage mig Bogens Tilsendelse til Indtægt som en Kompliment; men i begge Tilfælde har De jo vist mig venlig Deltagelse; og herfor bringer jeg Dem – kun altfor sent – min ærbødige Tak.

Deres meget forbundne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Afhandling: A.C. Larsens seneste bog var Salmerne i Det gamle Testamente, oversatte og forklarede for Lægfolk, 1905. Forud for denne udgav han Eros og Venskab, et Foredrag holdt i Studenterforeningen d. 24/10 1903, 1904, og Jeg og de andre, et Foredrag holdt i Studenterforeningen d. 12/11 1904, 1905. tilbage