Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Pileallé 7. 29. november 1889

hver Uge tre Kapitler

29/11 89. Brevadresse: Pileallé 7.

Hr. P. Langhoff!

Jeg tillader mig hermed at sende Dem de første 3 Kapitler, og skal jeg fremtidig hver Uge aflevere til Dem en lignende Ladning. Jeg håber, at Varernes Bonitet vil kunne formilde Deres vistnok – og med Rette – meget vrede Sind, og at De – når nu Bogen udkommer til Foråret – alligevel ikke vil fortryde, at De indlod Dem med den.

Med venlig Hilsen

Deres ærb forbundne
H. Pontoppidan