Henrik Pontoppidan til Tom Kristensen
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 28. juli 1937

Den førende Skikkelse

28.7.37. f.T. Holmegårdsvej 2.
Chl.

Hr. Tom Kristensen!

Min bedste Tak for den smukke og ejendommelige Fødselsdagshilsen, hvormed De forleden hædrede mig. Jeg har altid i Dem set den nye Generations førende Skikkelse, og De vil sikkert derfor forstå min Glæde over en sådan Hilsen netop fra Dem, som jeg tilmed aldrig har truffet personlig. Jeg lever jo i tvungen Isolation på Grund af Tunghørighed og andre Alderdomssvagheder. Ellers var vi vel nok stødt på hinanden ved Lejlighed.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.