Henrik Pontoppidan til Johanne Krause
Sendt fra Fakse Ladeplads. 3. februar 1901

Afbetalingen på din Cycle

3/1 1901. [fejlskrivning for: 3.2.1901] Fakse Ladeplads.

Kære Johanne!

Imorgen er det jo din Fødselsdag, og det er helt underligt for mig at tænke på, at du allerede er sytten År. Jeg har jo knap set dig som voksen, og i mine Tanker er du derfor vedbleven at være en lille Pige i halvlang Kjole og med Hårpisk nedad Ryggen. For dig selv ligger den Tid, da du såe sådan ud, rimeligvis allerede langt tilbage; men i din Alder er et År også længere og betydningsfuldere, end det bliver i min. Tag nu min Lykønskning til Dagen, og gid det nye År må være dig godt i alle Måder.

Gennem Moder vil du få en Pengeseddel fra mig, beregnet til Afbetalingen på din Cycle. Andet har jeg ikke at give dig.

Forresten har det Køretøj nok allerede gjort Ulykke. Hans fortalte mig, at du var kommen til Skade med det og havde slået 2 dit Knæ. Jeg blev lidt urolig: Knæskader kan ofte være slemme; men jeg håber, du er kommen godt over det.

Hans ser jeg jo jævnlig; han har det godt og er glad og fornøjet. Forleden var her Skolebal. Jeg var derhenne en Timestid for at se på det, hvad der var meget morsomt. Hans var en helt flot Balkavaler og morede sig vistnok storartet.

Hils nu Moder og tag selv en kærlig Hilsen fra

din
Fader.